Napisz do nas!

WORD Software - strona główna

Programy dla firm. Po prostu.

Strona główna Produkty Jak kupić? Do pobrania Serwis O firmie

 

 

Masz pytanie?

Przeslij pytanie za pomocą formularza, poczty e-mail lub zadzwoń pod numer (0-33) 854-55-44.

 

Odpowiedzi na Często Zadawane Pytania:

Wprowadzanie 3-procentowej stawki VAT.
Przejście z wersji demonstracyjnej do wersji pełnej bez utraty danych.
Brak podsumowania w polu Do zapłaty okienka do wystawiania dokumentu.
Błąd "Fatal error: Exception code = C0000005" przy wyjściu z aplikacji w systemie Windows 95
Znak dolara zamiast złotego na wydruku faktury
Po otwarciu danych demostracyjnych nie widać żadnych dokumentów.
Dostęp do danych za pomocą ODBC.
Rok czterocyfrowy w dacie.
Tekstowy format danych analizowanych w MS Excel.

Wprowadzanie 3-procentowej stawki VAT.

Aby wprowadzić 3-procentową stawkę VAT wybierz z menu Narzędzia polecenie Słowniki..., następnie kliknij w zakładkę Stawki VAT. Pojawi się lista wszystkich stawek VAT zdefiniowanych w programie. Teraz z menu Edycja wybierz Nowy w polu Nazwa wpisz 3%, a w polu Stawka[%] wpisz 0,03. Od tej pory możesz towarom pochodzenia rolniczego przypisywać 3-procentową stawkę VAT.
Powrót

Przejście do wersji pełnej z wykorzystaniem danych z wersji demonstracyjnej.

Po zainstalowaniu pełnej wersji programu Faktury 98 można wykorzystać dane zgromadzone podczas pracy z wersją demonstracyjną. W tym celu z menu Plik wybierz polecenie Otwórz dane... . W okienku Otwórz odszukaj plik Faktury.dbc z danymi z wersji demonstracyjnej. (Jeśli podczas instalacji wersji demonstracyjnej zaakceptowałeś domyślną likalizację programu, to plik ten znajdziesz w folderze: Program files\Faktury98Demo\Demo). Następnie naciśnij przycisk Otwórz i rozpocznij pracę na wybranych danych.
Uwaga 1: Odinstalowanie wersji demonstracyjnej powoduje skasowanie foldera z danymi. Jeżeli chcesz zachować te dane, to na czas odinstalowania dema przekopiuj folder Faktury 98 Demo\Demo w inne miejsce na dysku.
Uwaga 2: Pełnej wersji programu nie należy instalować w tym samym folderze, co wersja demonstracyjna. W takim przypadku dane demonstracyjne dostarczane z pełną wersją nadpiszą te, które zgromadziłeś pracując na wersji demo. Możesz temu zapobiec kopiując folder Faktury 98 Demo\Demo w inne miejsce na dysku.
Powrót

Brak podsumowania w polu Do zapłaty okienka do wystawiania dokumentu.

Zdarza się, że dodanie nowej pozycji faktury nie powoduje odświeżenia kwoty w polu Do zapłaty (na dole okienka). Efekt ten wystąpi, jeśli:

  1. Przy wprowadzaniu towaru do pozycji faktury użytkownik skorzysta z listy towarów (przycisk F2 lub prawy przycisk myszy).
  2. Żadne pole dodanej pozycji nie zostanie zmodyfikowane.

Aby uaktualnić kwotę Do zapłaty wystarczy w dowolnym polu pozycji (np. Ilość) wpisać coś z klawiatury (może być powtórzenie dotychczasowej zawartości pola) i nacisnąć ENTER.
Opisany efekt dotyczy tylko wyświetlania kwoty do zapłaty w oknie do wystawiania faktury. Zarówno na wydruku dokumentu, jak i przy ponownym otwarciu okienka kwota jest wyświetlana właściwie.

UWAGA: Błąd został usunięty w wersji 1.1
Powrót

Błąd "Fatal error: Exception Code = C0000005" przy wyjściu z aplikacji w systemie Windows 95

W Windows 95 po wyjściu z programu może pojawić się powyższy błąd, który nie ma wpływu na działanie aplikacji. Aby zlikwidować pojawiający się błąd można można:
- zainstalować Microsoft Internet Explorer 4.0 lub nowszej,
- w pliku config.fpw, który znajduje się w folderze razem z programem usunąć linię SCREEN = OFF
Powrót

Znak dolara zamiast złotego na wydruku faktury

Program Faktury 98 jest zintegrowany ze środowiskiem Windows. Stamtąd czerpie informacje o stosowanych formatach drukowania liczb, kwot walutowych czy dat. W takiej sytuacji należy system Windows należycie skonfigurować, tj. w panelu sterowania wybrać ikonę Ustawienia regionalne i wybrać ustawienia Polskie.
Powrót

Po otwarciu danych demostracyjnych nie widać żadnych dokumentów.

Program Faktury 98 instaluje się wraz z przykładowymi danymi, na których można testować działanie różnych funkcji programu, bez obawy o własne dane. Przykłady objemują poza listami towarów i klientów również dokumenty. Wszystkie dokumenty jednak zostały zarejestrowane z datą wystawienia z roku 1998. Program Faktury 98 wyświetla domyślnie dokumenty z bieżącego roku, tj. 1999.
Aby przejrzeć dokumenty z lat ubiegłych, należy z menu Narzędzia wybrać polecenie Opcje i na zakładce Ogólne wyłączyć opcję Zawsze używaj bieżącego roku i wpisać w polu Pokazuj dane z roku wartość 1998.
Powrót

Dostęp do danych za pomocą ODBC.

Dane w programie Faktury 98 są przechowywane w formacie bazy danych Visual FoxPro 6.0. Aby mieć do nich dostęp np. z poziomu MS Access należy najpierw zainstalować i skonfigurować driver ODBC do Visual FoxPro.
Powrót

Rok czterocyfrowy w dacie.

Program Faktury 98 korzysta ustawień Windows do wyświetlania daty. Jeśli chcesz, aby program posługiwał się datą z czterocyfrowym rokiem należy zmienić format daty systemu Windows. W tym celu wybierz w panelu sterowania Ustawienia regionalne. Następnie na zakładce Data w polu Styl daty krótkiej wpisz nowy format daty w postaci "rrrr-MM-dd".
Po ponownym uruchomieniu program Faktury 98 będzie wyświetlał i drukował datę z czterocyfrowym rokiem.
Tak powinno to wyglądać:

Panel sterowania/Ustawienia regionalne

Powrót

Tekstowy format danych analizowanych w MS Excel.

Po wybraniu z menu Narzędzia polecenia Analizuj w MS Excel okazuje się, że kolumny zawierające wartości mają format tekstu, zamiast liczby. Można temu zaradzić na dwa sposoby:

  1. Zamiast używać polecenia Analizuj w MS Excel, wybierz z menu Edycja polecenie Kopiuj tabelę. Następnie uruchom aplikację MS Excel i z menu Edycja wybierz Wklej. Wklejone zestawienie będzie miało kolumny z wartościami sformatowane liczbowo, zniknie jednak estetyczny wygląd arkusza (odpowiednie szerokości kolumn, wytłuszczone nagłówki).
  2. W panelu sterowania wybierz Ustawienia regionalne i wybierz zakładkę Liczba. W polu Symbol dziesiętny zamień przecinek na kropkę i naciśnij OK. Uruchom program Faktury 98 ponownie. Od tej pory plecenie Analizuj w MS Excel będzie działało prawidłowo.

Powrót