Napisz do nas!

WORD Software - strona główna

Programy dla firm. Po prostu.

 

 

Faktury 98 wersja 1.1 (czerwiec 2001)

Dlaczego zdecydowaliśmy się na wydanie aktualizacji?

Pewną część naszych użytkowników stanowią firmy nie będące płatnikami podatku VAT. Zgodnie z ustawą "O podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym" (Dz.U. nr 95/99 poz. 1100) oraz jej przepisów wykonawczych (Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 1999r - Dz.U. nr 109/99 poz. 1245) od 1 lipca 2000 mają one obowiązek wystawiania rachunków bez słowa "uproszczony" (do tej pory mogły na rachunku słowo to przekreślać). Jednocześnie firmy płacące podatek VAT wystawiają TYLKO faktury VAT, bez względu na status nabywcy.
Postanowiliśmy więc zmodyfikować program tak, aby była możliwość wydrukowania poprawnego wzoru dokumentu.

Dla kogo jest przeznaczona?

Zgodnie z powyższym aktualizacja dotyczy przede wszystkim firm nie będących płatnikami VAT. Pozostałe firmy nadal mogą pracować z dotychczasową wersją programu.

Jakie wprowadziliśmy zmiany?
Podstawowa zmiana w programie polega na dodaniu w informacjach o firmie pola "Firma jest płatnikiem VAT". (Chodzi tu o firmę wystawiającą dokumenty.)
W zależności od stanu tego pola program będzie drukował albo faktury VAT (pole zaznaczone) albo rachunki (pole nie zaznaczone). Jeżeli Państwa firma jest płatnikiem VAT - wszystkie dokumenty będą miały formę faktury VAT - bez względu na to, jaki jest status odbiorcy. W przeciwnym wypadku drukowane będą rachunki (bez wyrazu "uproszczony" i bez naliczania podatku).

Drugą ważną zmianą jest zwiększenie liczby miejsc po przecinku w polu "ilość" pozycji dokumentu. Podyktowana ona została sugestiami wielu spośród Państwa posługujących się w swojej działalności dużymi jednostkami miary. Zmiana ta będzie widoczna w okienku do wystawiania dokumentu oraz w zestawieniach: Sprzedaż towarów i Historia sprzedaży towaru. Dotyczy to oczywiście również odpowiadających im wydruków. 
Poprawiliśmy także drobne mankamenty i usterki zasygnalizowane nam przez użytkowników.
Pozostałe wskazówki i uwagi

Po uruchomieniu nowej wersji proszę wybrać z menu "Narzędzia" polecenie "Opcje...". Należy kliknąć w zakładkę "Dane o Firmie", zaznaczyć opcję "Firma jest płatnikiem VAT" z godnie ze statusem firmy i nacisnąć OK. Od tej pory wszystkie dokumenty będa drukowane wg nowych zasad.

Jak wydrukować duplikaty starych rachunków uproszczonych?

Do chwili oddania aktualizacji nie zapadły jednoznaczne ustalenia ustawodawców dotyczące formy drukowania duplikatów dokumentów sprzed zmiany przepisów. Czy duplikat starego rachunku uproszczonego powinien mieć nadruk "Rachunek uproszczony", czy już "Faktura VAT"? Wyszliśmy z założenia, że ponieważ zostają wycofane druki akcydensowe z napisem "Rachunek uproszczony", to również użytkownicy programów nie powinni już posługiwać się takimi dokumentami. Dlatego też po aktualizacji wszystkie dokumenty drukowane przez płatników VAT nosić będą nagłówek Faktura VAT (nawet, jeśli kiedyś zostały wystawione jako rachunki uproszczone). Analogicznie dokumenty firm nie będących płatnikami VAT drukowane będą z nagłówkiem Rachunek. Dotyczy to również nagłówków odpowiednich korekt. Na wypadek, gdyby nasza interpretacja intencji ustawodawców była błędna, pozostawiamy w programie pewną "furtkę". W razie potrzeby wydrukowania duplikatu rachunku uproszczonego z nagłówkiem "Rachunek uproszczony" należy:

zamknąć program Faktury 98 (w wersji po aktualizacji).
otworzyć folder, w którym zainstalowany jest program (domyślnie będzie to C:\Program Files\WORD Software\Faktury98).
uruchomić plik fakturyold.exe.

W ten sposób uruchomiony zostanie program Faktury 98 w wersji sprzed aktualizacji, z którego można wydrukować duplikat starego rachunku uproszczonego.

Stawka VAT dla towarów

Wystawianie faktur odbywa się w oparciu o ceny netto, natomiast kwota "do zapłaty" jest kwotą zawierającą podatek VAT. Z tego powodu firmy nie płacące VATu powinny przypisać wszystkim towarom i usługom zerową stawkę podatku VAT (najlepiej wybrać stawkę "n.dot" - skrót od "nie dotyczy"). Dzięki temu znikną różnice pomiędzy wartościami netto i brutto.

Pole "Płatnik VAT" w informacji o kliencie

Do tej pory pole to określało, czy dla tego klienta wydrukowana zostanie faktura, czy rachunek.

 Utrzymaliśmy zasadę, że dla tych, którzy są płatnikami vat wystawiane będą dokumenty o symbolu "F", dla pozostałych "R". Nie ma to już wpływu na rodzaj dokumentu (faktura vat - rachunek)